Girişimcilere Destek Sağlayan Kurum ve Kuruluşlar

Ülkemizde kendi işini kurmak ve girişimci olmak isteyenlere yönelik pek çok fırsat ve farklı platformlar bulunmaktadır. Girişimci ruhlu gençlerin en çok yaşadığı sorunların başında gelen maddi kaynak yetersizliği ve destek bulamama konusundaki sıkıntılar pek çok kurum ve kuruluşun desteği ile aşılabilen durumdadır. Farklı şekillerde girişimcilere destek sunan kuruluşların girişimcileri destekleyerek kendi markalarını ve ürünlerini üretmeleri ve istihdam sağlamaları amaçlanmaktadır. Girişimcilik konusunda destek sunan kuruluşlar ve detaylar;

KOSGEB – Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın bir kuruluşu olan KOSGEB, KOBİ tarzındaki işletmelere çeşitli maddi destekler sunmaktadır. Kurumun veritabanına kayıt yaptıran girişimci ve işletme sahipleri KOBİ vasfını taşıdıklarına dair belgeleri doldurarak destek talebinde bulunabilmektedir.

Etohum

Etohum kuruluşu girişimcilere destek sunan bir platformdur. Girişimcilik konusunda bilgi sahibi, kendi online şirketini kurmak isteyen girişimcilere yönelik şirketleri, yatırımcıları ve profesyonelleri buluşturan yapıdadır. Her yıl sunduğu programında girişimci olmak isteyenlere uygun ortamın sağlanması ve iş planlarının yatırımcılar tarafından değerlendirilmesinin amaçlandığı ve girişimci gençlere mentorluk hizmetinin de olduğu bir ortam yaratılmaktadır.

online şirket kurmak isteyenler

KGF- Kredi Garanti Fonu

Bu fonun asıl amacı teminat yetersizliği sorunu yaşayan KOBİ’lerin finansman desteği ile buluşmasını sağlamaktır. Kredi veren kuruluşların teminat olarak talep ettiği menkul veya gayrimenkullere sahip olmayan KOBİ’lere kefil olarak teminat yetersizliğini finansmana erişimin önünde engel olmaktan kaldıran bir fondur. Girişimcilere destek olurken uzun vadeli yatırım kredileri alınabilmesi ve piyasadaki rekabet gücünün desteklenmesi ile istihdam artışının sağlanması hedeflenmektedir.

Kalkınma Ajansları

Kalkınma Ajansları ülkemizde bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılarak bölgesel kalkınmanın sağlanması kurulmuş özerk kamu kuruluşudur. Kamu ile özel sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları arasında işbirliğini sağlayarak gerekli olan potansiyelin elde edilmesini sağlamaktadır. Girişimcilik konusunda proje veya faaliyetlerin mali ve teknik açıdan desteklenmesini amaçlayan oldukça başarılı bir kuruluştur.

İŞKUR

İşgücü piyasasına yönelik iş ve işçi potansiyelini arttıran bu kurumda işveren ile işçiye aracılık eden programlar yürütülmektedir. Girişimcilere destek kapsamında mesleki eğitim, işbaşı eğitim programları ile genç ve kadın istihdamı teşvikleri gibi girişimcilik kurslarının açılması gibi faaliyetler söz konusudur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir